De voordelen van Geosta®

 • Het is in vrijwel elke bodemsoort toepasbaar;
 • Er is nagenoeg geen grondverzet nodig en elk ophoogmateriaal kan verwerkt worden;
 • Het onderscheidt zich in hoge kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid;
 • Het bewijst zich onder vrijwel alle omstandigheden als een zeer stabiel product dat met een vaste mengverhouding goed presteert;
 • Het voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit;
 • Het levert 10 tot 30% kostenbesparing op ten opzichte van de traditionele alternatieven;
 • Het maakt hoge dagproducties mogelijk;
 • Het maakt snelle ingebruikname mogelijk door snelle en hoge aanvangssterkte;
 • Het voorkomt scheurvorming;
 • Het levert een positieve bijdrage in de verlaging van de CO2-footprint door beperking van het aantal vervoersbewegingen;
 • Het maakt een waterkerende- en vorstbestendige verharding mogelijk.


Geosta® toepasbaar bij immobilisatie van vervuild bodemmateriaal

In vele saneringsprojecten heeft Geosta® inmiddels bewezen een van de beste producten te zijn voor het immobiliseren van vervuilde gronden. Elk project met vervuilde grond is uniek in zijn soort en vraagt om een specifieke aanpak. Referenties en de resultaten van diverse onderzoeken zijn op aanvraag beschikbaar. Er zijn nog vele onderzoeken op dit gebied gaande; de resultaten tot nu toe zijn buitengewoon positief.